• Centralni registar hartija od vrednosti

    Prinudni otkup preostalih akcija Fabrike ulja „Banat“

    Skupština akcionara Fabrike ulja „Banat“ iz Nove Crnje donela je odluku o prinudnom otkupu preostalih akcija ovog preduzeća. Odluka o tome objavljena je i na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti.   U obaveštenju piše da će akcionari „Banata“, novosadska „Agrovojvodina komercservis“, zajedno sa preduzećem „Mirotin“ iz Vrbasa, iskoristiti svoje pravo prinudnog otkupa. Za prinudni […]