• buka u gradu

    Na nekim mestima u gradu buka prelazi dozvoljeni nivo

    Nastavku gradnje obilaznice raduju se svi Zrenjaninci, a posebno oni koji žive na mestima na kojima je buka od saobraćaja tolika da se ne može normalno funkcionisati ni danju ni noću.   Merenja koja na nekoliko mesta u gradu sprovodi Zavod za javno zdravlje pokazuju da su, zbog buke, u septembru bili najugroženiji stanovnici u […]