• broj penzionera

    Za pola godine broj penzionera smanjio se za dve stotine

    Prema poslednjim podacima koje je saopštio Republički fond za penzijsko – invalidsko osiguranje, broj penzionera na teritoriji koju pokriva filijala u Zrenjaninu manji je za oko 200 u odnosu na kraj 2017. godine.   Na teritoriji zrenjaninske filijale ima ukupno 40.630 penzionera, dok ih je krajem prošle godine bilo 40.882. U proseku, penzija je sada […]