• bratimljenje

    Sa kim se Zrenjanin bratimio i povezivao: Najmlađe prijateljstvo sa kineskim Jentajem

    Baš kao i ljudi, i gradovi imaju prijatelje. Gradovi se povezuju iz različitih razloga, a prijateljstva, kao i kod ljudi, vremenom se menjaju, održavaju ili nestaju. Zrenjanin je nekada, u bivšoj Jugoslaviji, imao bratske gradove, gradove prijatelje i one sa kojima je imao tesnu saradnju. I sada, u Srbiji, situacija je slična.   Grad sa […]