• Beogradska ulica

    Slike iz Beogradske ulice: I ovuda pešaci treba da prolaze

    Jedan od najvećih problema u Zrenjaninu, pre svega pešacima, predstavljaju trotoari koji su u vrlo lošem stanju. Zato nije čudno što u mnogim zrenjaninskim ulicama, pogotovo u onima u kojima nema intenzivnog saobraćaja, pešaci hodaju kolovozom.   Loše stanje trotoara problem je i za zdrave i prave, a stariji ljudi ili mame sa dečijim kolicima […]