• Advokatske kancelarije

    Kozmetički saloni su ono što preduzetnice najčešće otvaraju

    Advokatske kancelarije, frizerski i kozmetički saloni, knjigovodstvene agencije i konsalting usluge najčešće su delatnosti firmi koje otvaraju preduzetnice, korisnice stručne i finansijske podrške u okviru programa za samozapošljavanje na području srednjeg Banata.   Kako su inicijalna ulaganja za pokretanje biznisa u sektoru pružanja usluga manja nego u proizvodnim, među firmama otvorenim uz podršku programa za […]