• Advokatska komora Srbije

    Advokati za ponedeljak najavili jednodnevnu obustavu rada

    Upravni odbor Advokatske komore Srbije je odlučio da u ponedeljak, 5. jula, bude organizovana jednodnevna obustava rada advokata na celoj teritoriji Srbije. Advokati će jednodnevnu obustava rada organizovati zbog predloga Odbora Narodne skupštine Republike Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo da se donesu tri autentična tumačenja.   Reč je o odredbama člana 1066. stav 2 […]