• 16 dana aktivizma u borbi za sprečavanje nasilja nad ženama

    Sportski savez se aktivno uključio u borbu protiv nasilja nad ženama

    Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, članovi Radne grupe za prevenciju nasilja Grada Zrenjanina održali su redovnu sednicu čija je tema borba protiv nasilja nad ženama.   Sednici, koja je održana u poslednjem danu akcije „16 dana aktivizma u borbi za sprečavanje nasilja nad ženama“, pored članova Radne grupe za prevenciju nasilja Grada Zrenjanina, prisustvovale su […]